Fotos
110203 - Asakusa, Shitamachi Museum, Ueno Park
110203 - Asakusa Kannon MG 3110
110203 - Asakusa Kannon MG 3110
Google maps
110203 - Asakusa Pagode MG 3016
110203 - Asakusa Pagode MG 3016
Google maps
110203 - Asakusa Pagode MG 3023
110203 - Asakusa Pagode MG 3023
Google maps
MG 3079
MG 3079
Google maps
MG 2998
MG 2998
Google maps
Asakusa MG 3000
Asakusa MG 3000
Google maps
Asakusa, Buddas Schuh MG 3028
Asakusa, Buddas Schuh MG 3028
Google maps
Asakusa, Miyuki  MG 3007
Asakusa, Miyuki MG 3007
Google maps
110203 - Asakusa Trubel MG 3107
110203 - Asakusa Trubel MG 3107
Google maps
MG 3099
MG 3099
Google maps
110203 - Asakusa Tempel MG 3040
110203 - Asakusa Tempel MG 3040
Google maps
Asakusa Tempel MG 3019
Asakusa Tempel MG 3019
Google maps
Asakusa,  MG 3010
Asakusa, MG 3010
Google maps
110203 - Asakusa TempelIMG 0498
110203 - Asakusa TempelIMG 0498
Google maps
Asakusa,  MG 3058
Asakusa, MG 3058
Google maps
Asakusa MG 3070
Asakusa MG 3070
Google maps
Asakusa IMG 0572
Asakusa IMG 0572
Google maps
IMG 0504
IMG 0504
Google maps
IMG 0515
IMG 0515
Google maps
110203 - Asakusa Tempel Kinder IMG 0570
110203 - Asakusa Tempel Kinder IMG 0570
Google maps
Asakusa, KinderIMG 0558
Asakusa, KinderIMG 0558
Google maps
Asakusa, Kinder IMG 0561
Asakusa, Kinder IMG 0561
Google maps
Asakusa, Kinder IMG 0567
Asakusa, Kinder IMG 0567
Google maps
Asakusa, Fotografen IMG 0559
Asakusa, Fotografen IMG 0559
Google maps
110203 - Asakusa Tempel IMG 0501
110203 - Asakusa Tempel IMG 0501
Google maps
IMG 0520
IMG 0520
Google maps
Asakusa, Wunschpapier MG 3030
Asakusa, Wunschpapier MG 3030
Google maps
MG 3055
MG 3055
Google maps
Asakusa, Pagode, Miyuki  MG 3025
Asakusa, Pagode, Miyuki MG 3025
Google maps
MG 3031
MG 3031
Google maps
IMG 0540
IMG 0540
Google maps
IMG 0546
IMG 0546
Google maps
110203 - Mode MG 3087
110203 - Mode MG 3087
Google maps
110203 - Doraemon Kekse MG 3097
110203 - Doraemon Kekse MG 3097
110203 - Junger Fotograf MG 3095
110203 - Junger Fotograf MG 3095
Google maps
Asakusa  MG 3106
Asakusa MG 3106
Google maps
110203 - Katzen MG 3106
110203 - Katzen MG 3106
110203  Puppen MG 3090
110203 Puppen MG 3090
Google maps
110203 - Puppen MG 3089
110203 - Puppen MG 3089
Google maps
MG 3105
MG 3105
Google maps
Asakusa, Tako Yaki MG 3084
Asakusa, Tako Yaki MG 3084
Google maps
Asakusa, Tako Yaki MG 3083
Asakusa, Tako Yaki MG 3083
Google maps
110203 - Shitamashi Museum MG 3144
110203 - Shitamashi Museum MG 3144
Google maps
110203 - Nationalmuseum Ikaros Segel MG 3163
110203 - Nationalmuseum Ikaros Segel MG 3163
110203 - Post MG 3136
110203 - Post MG 3136
Google maps
110203 - Schwebendes Kunstwerk MG 3120
110203 - Schwebendes Kunstwerk MG 3120
Google maps
Shitamachi Museum MG 3151
Shitamachi Museum MG 3151
Google maps
Asakusa, Moderne Kunst MG 3120
Asakusa, Moderne Kunst MG 3120
Google maps
Asakusa, New Toky Tower und Moderne Kunst MG 3129
Asakusa, New Toky Tower und Moderne Kunst MG 3129
Google maps
Tokyo Ueno  MG 2983
Tokyo Ueno MG 2983
Ueno Park MG 3156
Ueno Park MG 3156
Google maps
110203 - Nationalmuseum Hayabusa MG 3161
110203 - Nationalmuseum Hayabusa MG 3161
Shitamachi Museum MG 3139
Shitamachi Museum MG 3139
Google maps
Shitamachi Museum MG 3144
Shitamachi Museum MG 3144
Shitamachi Museum MG 3140
Shitamachi Museum MG 3140
Shitamachi Museum MG 3142
Shitamachi Museum MG 3142
Shitamachi Museum MG 3146
Shitamachi Museum MG 3146
Google maps
Shitamachi Museum MG 3147
Shitamachi Museum MG 3147
Google maps
Shitamachi Museum MG 3150
Shitamachi Museum MG 3150
Google maps
Shitamachi Museum MG 3152
Shitamachi Museum MG 3152
Google maps
Shitamachi Museum MG 3149
Shitamachi Museum MG 3149
Google maps