Thermografie 17.08.17

Diashow starten
img_thermal_1502991221324
img_thermal_1502991226797
img_thermal_1502991269375
img_thermal_1502991275261
img_thermal_1502991281165
img_thermal_1502991300433
img_thermal_1502991354800
img_thermal_1502991358042
img_thermal_1502991391811
img_thermal_1502991393816